لیست قیمت

قیمت انواع گیربکس حلزونی چینی در جدول زیر مشخص شده است.

برای مشاوره فنی و سفارش کالا با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

شماره‌های تماس: ۰۲۱۶۶۲۶۸۹۲۰ و ۰۲۱۶۶۲۷۸۹۰۴

با توجه به نوسان و تغییر قیمت‌ها، برای دریافت قیمت با شرکت تماس حاصل فرمایید.

تیپ لیست قیمت گیربکس حلزونی چینی NMRV قیمت (ریال)
۳۰ نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ تماس بگیرید
شافت ورودی ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۹ ۹
شافت خروجی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
۴۰ نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ تماس بگیرید
شافت ورودی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۱۱ ۱۱
شافت خروجی ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸
۵۰ نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ تماس بگیرید
شافت ورودی ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴ ۱۴ ۱۴
۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵
۶۳ نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ تماس بگیرید
شافت ورودی ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹
۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۴
شافت خروجی ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵ ۲۵
۷۵ نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ تماس بگیرید
شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۱۹
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸
۹۰ نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ تماس بگیرید
شافت ورودی ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴ ۲۴
۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۳۵
۱۱۰ نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ تماس بگیرید
شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۴ ۲۴
شافت خروجی ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲
۱۳۰ نسبت تبدیل ۷.۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ تماس بگیرید
شافت ورودی ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۳۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۲۸
شافت خروجی ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵ ۴۵
قیمت فلنج خروجی گیربکس حلزونی چینی
تیپ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۳ ۷۵ ۹۰ ۱۱۰
فلنج خروجی کوتاه ۹۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
فلنج خروجی بلند ۱۵۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰